Share |

Utställningsträningar

Öppna utställningsträningar 7.4.19 kl 18-19. Avgift 5€/ hund (jämna pengar).