Share |

Köp ett träningskort och träna så mycket du vill.

Träningskortets användarvillkor

 • Då du vill köpa ett träningskort kontakta först info@paws.fi
 • Träningskortet är personligt och är i kraft 30 dagar från inköp.
 • Träningskortet för 45 €/ mån berättigar till användning av hallen vardagar fram till kl. 17. Träningskortet för 55 €/ mån berättigar till användning av hallen alltid då den enligt bokningskalendern är ledig.
 • Familjerabatt -50%
 • Hallreservation görs på förhand via bokningskalendern. Lediga tider syns i bokningskalendern. Man kan bara reservera en timme åt gången. Först då den timmen är använd kan man reservera nästa timme.
 • Träningskortet är personligt och berättigar till 1h/d egen träning i ½ hallen. (inte för anordnande av skolning eller annan kommersiell verksamhet).
 • Samma reservation kan nyttjas av flere personer, men alla ska ha ett eget betalt träningskort.
 • Den som hyr hallen förbinder sig att följa hallens användarvillkor och ansvarar för att utrymmena överlåts i samma skick som de emottogs.
 • Träning sker på eget ansvar. Användare av hallen svarar för sin egen hund och sig själv och förbinder sig att ersätta skada som uppstår på hallen, hinder eller annat lösöre. Skador bör meddelas hyresvärden omedelbart. Söndriga hinder bör flyttas till sidan och tydligt märkas som oanvändbara.
 • Köpare av träningskortet förbinder sig att följa hallens förhållningsregler och hålla hallen och dess omgivning snygg bl. a. genom att plocka upp hundens exkrement.
 • PAWS förbehåller sig rätten att vid behov flytta/ annullera enskilda träningskorts bokningar.
 • OBS! Måndag till onsdag finns det på ena planhalvan en färdig agilitybana, som får användas, men inte ändras. Andra planhalvan är ämnad för lydnad eller agility, och bör tömmas från hinder vid träningens slut.
 • Missbruk eller förbigående av föreskrifter kan leda till förlorandet av bokningsrätt och skadestånd.

donaa.jpg