Share |

Välkomna till PAWS andelslags hemsidor!


COVID-19 INFO;

PAWS följer aktivt med allmänna och myndigheternas uppdateringar angående coronaviruset. Vi uppdaterar vid behov våra anvisningar.

Hallen städas effektivt, och vi vill även att användarna av hallen beaktar följande:

- Vi begär att alla som använder hallen tar speciellt hänsyn till renlighet och handhygien i hallen.
- Kom ihåg att tvätta händerna ofta. i WC finns tvål och handdesinficeringsmedel. Kom ihåg att alltid kasta pappersduken i skräpet.
- Hallens allmänna utrymmen och wc:n städas effektivt, men vi hoppas att alla håller rent i hallen!
- Håll avstånd till de andra i hallen och undvik närkontakt.
- Om du känner att du är flunssig, eller du kan ha blivit utsatt för smitta,  överge planerna på att träna (gäller även egna träningar) i hallen. Gör på samma sätt om  du nyligen har kommit från utlandet.
- Om du behöver nysa eller hosta, så gör det i ärmen eller i pappersduk och kasta sedan genast pappersduken i skräpet. Tvätta genast dina händer.
- Använd alltid egen vattenskål/belönings underlag åt din hund.
- Samtidigt som vi sköter om vår egen hälsa, så minns du säkert även att sköta om din hunds hälsa och inte träna med en hund som är sjuk (kennelhosta, diarre eller liknande).

Vid behov ta kontakt info@paws.fi


Här kan du bekanta dig med vilka tjänster PAWS andelslag har att erbjuda. Bekanta dig också med vår föreningen Pro Agility WikingS r.f. 

PAWS andelslags har sin verksamhet i en > 1000m²  hundsporthall på Brinken i Malax- BERRA Arenan. Underlaget är konstgräs. Hallens inomhustemperatur är 10-15 grader året runt och erbjuder idealiska träningsförhållanden, oberoende av väder och vind. Hallen kan vid behov delas upp i två träningsplaner  (26mx28m eller 2x 26mx14m).

I hallen ordnas kurser, t ex agility-, grundlydnads-, tävlingslydnads- rallylydnads-,  utställnings- och valpkurser, både för nybörjare och längre hunna. Träningstid i hallen hyrs också ut åt nejdens hundförare och hundföreningar. På andelslagets kurser är alla välkomna, oberoende av medlemskap, hundens ras, ålder eller kön. Kursdeltagandet medför inga andra åtaganden. Kurserna hålls i huvudsak av PAWS andelslags medlemmar.

Alla hundar bör vara vaccinerade enligt Finlands kennelförbundets direktiv

Vi finns också på Facebook och Instagram

Vi önskar alla hundvänner varmt välkomna!