Share |

Priser för hyrning av hallen

 


Planens storlek: Hela 26mx28m eller halva hallen: hallen: 2 x 26mx14mPRISER 

Priser dagtid må - fre. kl 8-17 -50% (söckenhelger undantaget).

Nedannämnda priser gäller vardagar kl 17-22 samt helger och söckenhelg.

I priset ingår agilityhinder, lydnadshopp samt moms 24%. Priserna gäller icke inkomstbringade verksamhet,  tag kontakt ifall du planerar att t ex ordna kurs

Ordinarie turer (bokning minst 4 mån)

  • ½ hallen 35 euro/ h
  • hela hallen 55 euro/ h

Engångsbokningar (nya bokningar):

  • ½ hallen 40 euro/ h
  • hela hallen 65 euro/ h
 

Priser inklusive skolare (t.ex. privattimmar eller i grupper som kunden själv samlat ihop). Priserna i kraft fr.o.m. 1.8.2020

  • ½ hallen, 60 euro/ h
  • hela hallen 80 euro/ h

Eventuella heldagsbokningar överenskommes skilt. T.ex. uppfödardagar, utställningar, tävlingar, skolningar m.m.

 

Avbokning

Avbokning av hallreservationer. I första hand flyttas reservationen. Ifall avbokningen görs mindre än 7 dygn före utsatt tid uppbärs 50 % av hyran, ifall avbokningen görs mindre än 2 dygn före utsatt tid uppbärs hela hyran.

Ta genast kontakt med hyresvärden ifall hunden, som reservationen gjorts åt börjar löpa.

 

Villkor för fortgående reservationer vid PAWS

En fortgående reservation är bindande och kan ändras endast enligt följande villkor:

Förändringar i reservationens tidpunkt (t.ex. förkortning eller förlängning av reservationen) bör göras minst sex (6) fulla kalenderveckor innan tidpunkten för förändringen. Vid förkortning eller annullering av flera av reservationens turer övergår reservationen till normala priser.

Annullering av en enskild träningstur i en fortgående reservation kan göras endast av tungt vägande, av hyresvärden godkända, skäl, exempelvis sjukdomsepidemi, högtidsdag (inte utmärkt i kalendern). Annullering av hela den fortgående reservationen bör göras minst sex (6) hela kalenderveckor innan reservationens början. I annat fall faktureras hyresgästen enligt priserna för fortgående reservationer.

Ifall en enskild träningstur i en fortgående reservation måste ändras på grund av heldagstillställning, t.ex. agilitytävlingar, meddelar hyresvärden om detta i god tid. I mån av möjlighet ombokas den enskilda träningsturen till en annan tidpunkt. Hyresvärden förbehåller sig rätten till förändringar.