Share |

ANVÄNDARVILLKOR (uppdaterade 1.1.2017)

ALLMÄNT

 • Träningstider reserveras i första hand via e-post info@paws.fi.
 • Lördagar kl 8-20 och söndagar kl 8-18 har reservationer för heldagsevenemang förtur. Ordinarie turer måste då annulleras eller flyttas vid behov.
 • Hyresgästen förbinder sig att följa hallens regler och är ansvarig för att utrymmena är i samma skick då de lämnas som då de togs i bruk.
 • Träning i hallen sker på egen risk. Användare av hallen är ansvariga för sin egen hund och sig själva. Användaren förbinder sig att ersätta på hallen eller lösöre uppkommen skada. Skador bör meddelas till hyresvärden omedelbart. Söndriga hinder flyttas till sidan och märks tydligt som söndriga.
 • I hyran ingår tillgång till agility hinder och hopphinder för lydnad. Hindren får användas bara av personer, som har tillräcklig kännedom om hur hindren utförs säkert.
 • Använd skilda inneskor i hallen.
 • OBS! På konstgräsmattan får man inte dra hinder längs träningsplanen, utan hindren måste lyftas på sin plats. Om du inte får flyttat hindren genom att lyfta dem - lämna dem på sin plats.
 • Se till att din hund inte gör sina behov inomhus. Ifall en olycka i alla fall händer, städa genast undan efter hunden, och spreja rengöringsmedel på platsen (finns i sprayflaskor runtom i hallen)
 • För kiss-/bajsolyckor uppbärs en straffavgift om 10 €.
 • Näten och bågarna till slalom samt hopptekninkens speedbumps måste alltid återlämnas till sin plats.
 • Stolar, utställningsbord o dyl. får inte lämnas på träningsplanen efter träning, utan lämna dem i väntrummet
 • Till hallen får inte hämtas sjuka hundar. Lägg märke till att efter t.ex. kennelhosta ska hunden vara symptomfri i 2 veckor. Karantänen gäller också andra hundar i samma hushåll.
 • Ifall nummerskyltarna använts bör de returneras i nummerordning efter användning. Deras plats är på det gröna bordet under fönstret.
 • Ifall hinder flyttas till det s.k. väntutrymmet (området för burar) bör de flyttas tillbaka till respektive planhalva efter användning.
 • Hindren är ämnade bara för hundar och hundsport. Hindren får utföras endast av hundar. Barn som vistas i hallen är där på föräldrarnas ansvar och under föräldrarnas uppsikt.
 • Kunderna kan under sina träningsturer ha hundarna i bur inne hallens så kallade väntutrymme. Burarna kan inte förvaras i hallen, utan var och en ansvarar för att burarna transporteras bort vid träningens slut.
 • Vid reservation av ordinarie turer får hyresgästen en nummerkod till dörrens kodlås. Vid engångsbokningar får hyresgästen en dörrkod efter att reservationen bekräftats.
 • Hallens hyra beror av användningsändamålet. Hyran är en annan för affärs-/ företagsverksamhet än för privat träning eller användning för hundhobby.
 • Skild överenskommelse med hyresvärden bör göras ifall hallen används i affärsmässigt syfte (t ex avgiftsbelagda kurser eller evenemang)

FÖRHÅLLNINGSREGLER
I kraft f o m 1.10.2011

 • I hallen finns 2 träningsplaner som kan kombineras till en stor plan. Hyresgästen tränar på den storlekens plan, som hyrts.
 • WC finns till förfogande i hallen.
 • Hallen och området däromkring skall hållas snyggt. Plocka bort skräp och hundarnas avföring från hela hallområdet, vägkanter och gångbanor. Avfallskärlet på framsidan av hallen får användas för ändamålet. Låt inte hundarna kissa vid infarten eller på husväggarna.
 • Ifall hundägaren inte plockar upp sin hunds avföring kan hon/han förses med hallanvändningsförbud.
 • Se till att din hund inte gör sina bestyr inne i hallen. Ifall misstag ändå sker bör hundens efterlämningar genast tas bort och stället duschas med ättiksblandning (finns på WC)
 • Ifall hallreservation redan är gjord och tiken börjar löpa ta genast kontakt med PAWS för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 • Hyresgästen plockar vid behov undan hindren.
 • Hundar som väntar på sin tur skall vara möjligast tysta och kopplade eller placerade i bur.
 • Rökning i hallen eller i dess direkta närhet är förbjuden.
 • Vid träningens slut skall hallens belysning släckas och dörren låsas, såvida ingen blir kvar i hallen.

AVBOKNING

 • Avbokning av hallreservationer. I första hand flyttas reservationen. Ifall avbokningen görs mindre än 7 dygn före utsatt tid uppbärs 50 % av hyran, ifall avbokningen görs mindre än 2 dygn före utsatt tid uppbärs hela hyran.
 • Ta genast kontakt med hyresvärden ifall hunden, som reservationen gjorts åt börjar löpa.