Share |


KURSINNEHÅLL

Vi vill erbjuda dig och din hund trevliga stunder i hundhobbyns tecken.

Kursernas innehåll är riktgivande och kan vid behov ändras under kursens gång, utgående från dig och din hunds kunskapsnivå, önskemål och behov. Hundar som deltar i kurserna bör vara vaccinerade enligt Finska kennelförbundets direktiv.

Alla nedan beskrivna kurser arrangeras inte nödvändigtvis varje kursperiod (8 ggr), men ifall en kurs du är intresserad av inte finns i vårt kursutbud just för tillfället är det bara att ta kontakt och höra dig för ifall också den kursen kunde hållas.


ÖPPNA TRÄNINGAR

Utställningsträningar

Ingen förhandsanmälan, öppna för alla.

På utställningsträningarna övar vi på olika skeden av utställandet; stående, rörelser och beröring. Passar också bra som socialiseringsträning för alla hundar!KURSUTBUD

Kom och pröva på olika hundsporter

En "kom och pröva på" kurs.

Under kursens gång bekantar vi oss med agility, lydnad samt andra grenar enl. önskemål (utställning, trix och freestyle). Den här kursen passar hundar i alla åldrar. Ingen tidigare skolning krävs. På den här kursen kan du hitta en trevlig hobby för dig och din hund.

Junior agility

mjh_3922.jpg

Kursen är ämnad för hundar yngre än ett år. Vi går igenom hindren, på ett för den unga hunden säkert sätt, förningstekniker och vi fäster speciell vikt vid motivering och belöning. De som gått denna kurs kan fortsätta med antingen junioragility del2 eller agility nybörjarkurs (för över 12 mån. gamla hundar som gått junioragility ordnas egen nybörjarkurs i mån av möjlighet)

Junior agility del2

Kursen riktar sig till hundar som är yngre än ett år och som redan gått junior agility, del1. Vi repeterar saker som vi lärt oss under den första kursen och vi fördjupar våra färdigheter (t ex olika förningstekniker). Vi börjar träna slalom och fortsätter att lära oss kontakthindren.

Nybörjaragility

Under kursens gång går vi igenom alla hinder, samt lär oss hur hindren utförs på ett säkert sätt. Vi förstärker samspelet mellan hund och förare och fäster speciell vikt vid motivering och belöning av hunden. Kursen passar alla hundar som fyllt ett år. Kusen faktureras i två rater.

Grundagility

Under agility grundkursen repeterar vi det vi tidigare lärt oss samt tränar korta hinderserier. Grundkursen passar för de som gått nybörjarkursen eller annars besitter motsvarande kunskap. Grundkursen passar dem som vill träna och ha roligt med korta hinderserier.

Motivation och fart mjh_3820.jpg

Kursen riktar sig till både de som tänker börja med agility och till de som redan tränat en tid. Under kursens gång söker vi ett belöningssätt som passar just din hund. Vi koncentrerar oss på motivering av hunden och där igenom ökning av farten i agility.

Intensivkurs

Vi koncentrerar oss på att lära oss slalom och kontakthindren.Kiva Hundmedborgar Test

Under kursen tränar vi på grundsaker, som behövs i det vardagliga livet. Testet visar hur hunden fungerar och hur den anpassar sig till samhället. Kursen och testet passar alla hundar. Mer info ( på finska)

Valpkurs

Under kursens gång går vi igenom allmän uppfostran och hantering av hunden. För hundar i åldern 4 mån-1 år.

Vett & Etikett

Under kursens gång tränar vi vardagslydnad, med fokus på eventuella problemsituationer som kan förekomma i det vardagliga livet. Kursinnehållet utformas delvis enligt deltagarnas önskemål. Kursen är ämnad för alla hundar äldre än 4 mån.

Gå fint i koppel

Under kursens gång tränar vi vardagslydnad, med fokus på att hunden skall kunna gå fint i koppel och passera andra hundar utan problem. Kursen är ämnad för alla hundar äldre än 4 mån.

Vardagslydnad

Kursen riktar sig till unga och vuxna hundar, 1år eller äldre, som en fortsättning eller komplement till valpkursen. Under kursen tränar vi på grundsaker, som behövs i det vardagliga livet.

Lydnadens grunder

Under kursens gång lär vi oss lydnadens grunder, vi går igenom momenten i lydnadsprovets nybörjarklass. Det vi lär oss under kursen är saker vi har nytta av också i det vardagliga livet. Du kan delta i kursen fastän du inte har för avsikt att delta i lydnadsprov.

Tävlingslydnad 

Rally-lydnads grundkurs

Under kursen går vi igenom skyltarna i nybörjarklass, samt hur de ska utföras. Vi tränar också korta banor. Du kan delta i kursen fast du inte har för avsikt att tävla i rally-lydnad. Deltagande hundar kan med fördel ha grundfärdigheterna i skick (sitt, ligg osv). 

DOBO /75 €

Vill du förbättra samspelet med din hund på ett trevligt sätt? DOBO är en träningsform tillsammans med hunden, där både dina och hundens balans, kroppskontrolls och djupa muskler stärks. På nybörjarkursen bekantar vi oss med grenen, och tränar bland annat med med en oval boll och balansdyna. DOBO passar alla oavsett form och kondition, då övningarna kan anpassas efter deltagarna.

paikalla_makuu.jpg