Share |

Dataskyddsbeskrivning

Sekretesspolicy för PAWS Andelslag

 1. Registerupprätthållare

 PAWS Andelslag

 Industrivägen 4, 66100 Malax

 Registrets kontaktuppgifter:

 Merja Fröberg / PAWS Andelslag

Industrivägen 4, 66100 Malax

tel. 045 105 3600, email: info@paws.fi

 

2. Registrerade

 PAWS Andelslags register innehåller PAWS Andelslags kunder och de personer som anslutit sig till postninglistan.

 

3. Skäl för att hålla registret och dess syfte

 Skäl för registret:

 • Personuppgifter behandlas baserat på den registrerades kundrelationen.

• Personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte.

 

Hantering av personuppgifter och registrets användningssyfte.

 Personuppgifter behandlas endast för på förhand bestämda ändamål, som är följande:

 • kundkommunikation

• kontakt och hantering av feedback

• tidsbokning

• anmälningar till kurser / skolning / evenemang

• mottagande av betalningar

• hantering av andra kundrelaterade ärenden

 

4. Personuppgifter som ska lagras i registret

 Kundregistret innehåller följande information:

 Kontaktuppgifter

• namn

• e-post

• telefonnummer

• eventuellt också gatuadress (om kunden har angett den)

• hundens uppgifter (om kunden har meddelat)

 

Kundinformation

• information om reserverade tider, eller köpta tjänster

 

5. Den registrerades rättigheter

 Den registrerade användaren har följande rättigheter, som denne kan begära tillgång till genom att kontakta:

 Merja Fröberg / PAWS Andelslag

Industrivägen 4, 66100 Malax

email: info@paws.fi

 

Granskningsrätt

 Den registrerade kan granska den personliga informationen vi har lagrat.

Rätten att korrigera information

Den registrerade kan begära att få korrigerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om hen.

 

Protest

 En registrerad person kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om han / hon anser att personuppgifter har behandlats olagligen.

 

Direktmarknadsföringsförbud

 Den registrerade har rätt att neka tillgång till data för direktmarknadsföring.

 

Rätt till radering av uppgifter

 Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas om behandling av dessa inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om borttagning, varefter vi antingen raderar informationen eller vi ger en motiverad anledning till varför data inte kan raderas.

 Det bör noteras att upprätthållaren av registret kan ha lagstadgade eller andra rättigheter för att inte ta bort den begärda informationen. Registerupprätthållaren är skyldig att hålla bokföringen i enlighet med redovisningslagen (kapitel 2, avsnitt 10) under en tidsperiod (tio år). Därför kan bokföring inte tas bort innan tidsfristen löper ut.

 

Återkallande av samtycke

 Om behandlingen av personuppgifter rörande en registrerad person endast grundar sig på samtycke, och inte för kundförhållande eller medlemskapet, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombutsmannen.

 Registraren har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella uppgifter tills ärendet är löst.

 

Rätt att överklag

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsansvarig om han eller hon anser att vi strider mot gällande sekretesslagstiftning vid behandling av vår personliga information.Kontaktuppgifter för datatillsynsmannen: www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html

6. Stadgenliga informationskällor

 Kundinformation tillhandahålls regelbundet:

 • från kunden själv när kundrelationen ingås

• från kunden själv via en elektronisk kalender

• när kunden registrerar sig till postningslistan

 

7. Regelbunden informationskommunikation

Informationen kommer som regel inte att lämnas till tredje part. Information kan lämnas ut till tredje part när det gäller tränare till personer som deltar i dennes kurs, i den mån det är nödvändigt för att genomföra utbildningen (deltagarens namn, hundens namn och annan information om hunden). Information kan lämnas till myndigheterna när det krävs enligt lag.

 Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer lagar om integritet. 

8. Behandlingtidens längd

Kunddata tas bort ur registret i enlighet med dataskyddsförordningen efter utgången av kundrelationen. Kunderna kommer inte att tas bort från postlistan såvida inte de specifikt begärs av dem.

 

9. Personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast av registerupprätthållaren.

 

10. Överföring av data utanför EU

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

 Personlig information används inte för automatisk beslutsfattande eller profilering.

Publicerat 24.5.2018